Bestuur

Secretaris

Rene van Marsbergen
Mail: secretaris@kzc.nl

Coördinator kennismakingsvluchten

Lisenka Slooten
Mail:

Bestuursleden

Dick Algra (voorzitter)
Rene van Marsbergen (secretaris)
Wineke de Porto (penningmeester)
Aad van Koningshoven (bestuurslid)
Floris Meinster (bestuurslid)
Lisenka Slooten (bestuurslid)
Johan van 't Hof (bestuurslid)
Mail:

Coördinator nieuwe leden

Aad van Koningshoven
Mail:

 

Webmaster

Jan Metzlar
Mail:

Kamer van Koophandel

Inschrijfnummer : 40445410

Bankgegevens

Bankreknr: NL95 INGB 0000 383691